Dienstverlening

Op deze pagina vindt u informatie over ons kantoor, onze dienstverlening, onze werkwijze en de beloning die wij ontvangen voor onze dienstverlening

Wij zijn wij?
L’aviation Luchtvaartverzekeringen ook handelent onder de naam L’arssurance bedrijfsverzekeringen adviseert en bemiddelt als onafhankelijk intermediair op het gebied van schadeverzekeringen voor luchtvaart en aanverwante bedrijven. Onze werkwijze kenmerkt zich door een sterke persoonlijke benadering en is gericht op het opbouwen van een langdurige adviesrelatie. Dit met een hoge mate van vakbekwaamheid, betrokkenheid, transparantie, kortom kwaliteit!

Hoe kunt u ons bereiken?
Wij werken niet met vaste kantoortijden, u kunt te allen tijde kontakt met ons opnemen.

L’aviation Luchtvaartverzekeringen
Nijverheidsweg Noord 123
3812 PL Amersfoort
kantoor: 033-8880778
mobiel: 06-13715353 info@laviation.nl www.laviation.nl

Waarvoor kunt u bij ons terecht?
L’aviation Luchtvaartverzekeringen heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten voor het adviseren en bemiddelen in schadeverzekeringen bedrijven en particulieren. Schadeverzekeringen zijn alle denkbare verzekeringen behalve pensioen- en risicoverzekeringen

Dienstverlening
U kunt de volgende dienstverlening van ons verwachten:

Inventarisatie
Wij inventariseren eerst de risico’s van u en/of uw bedrijf en kijken wat wij voor u kunnen beteken en wat u van ons kan en mag verwachten.
Offerte
Aan de hand van uw wensen, doelstellingen en bestaande voorzieningen maken wij een offerte. Deze offerte is getoetst op marktconformiteit en voorwaarden.

Bemiddeling
De offerte ontvangt u van ons per e-mail of per post.
Na uw goedkeuring en akkoord verzorgen wij dan de nieuwe polis en bijbehorende factuur. opzeggen en eventueel oversluiten elders lopende verzekering(en),
* invulling van de aanvraag voor afsluiten nieuwe verzekering(en)
* uiteindelijke controle van de polis en afgesproken premie en voorwaarden.

Beheer
Vanzelfsprekend kunt u erop rekenen dat wij u daarna blijven ondersteunen. Jaarlijks zullen wij uw verzekering prolongeren om ervoor te zorgen dat uw risico’s goed in beeld en verzekerd blijven en blijven aansluiten bij uw wensen.

Schaderegeling
Bij een schade zullen wij terzijde staan. Nadat u de schade aan ons gemeld heeft verzorgen wij de melding bij de verzekeraar en de invulling van de benodigde papieren. Tevens schakelen wij een (contra) expert in.

Adviesvrijheid
Wij zijn op geen enkele wijze verplicht om verzekeringsprodukten bij een verzekeraar onder te brengen. Wij adviseren het produkt dat het beste bij u past aan de hand van een objectieve analyse van nagenoeg de hele markt.

Hoe worden wij beloond?
Uiteraard maken wij bedrijfskosten om onze diensten te kunnen verlenen. Wij ontvangen van de verzekeraar een percentage van d enetto premie (provisie/commissie) U ontvangt dan ook geen factuur voor gemaakte kosten e/o uren.

Wat verwachten wij van u?
U mag aan onze dienstverlening hoge eisen stellen maar om uw belang zo goed mogelijk te kunnen behartigen vragen wij ook iets van u. Wij zijn volledig afhankelijk van de juiste informatie cq wijzigingen die u aan ons doorgeeft. Alleen op basis hiervan kunnen wij u dan ook een goed advies geven en uw zaken zo goed mogelijk afhandelen.
Bij onjuiste of onvolledige informatie ontstaat de kans dat een verzekeraar een uitkering kan weigeren of door onderverzekering maar een gedeelte van de schade uitkeert of, in het uiterste geval, zelfs een contract kan verbreken .

Uw privacy
Wij beschikken over van u als klant. Conform de wet “bescherming persoonsgegevens zullen deze nooit aan derden ter beschikking worden gesteld. Uw gegevens worden vertrouwelijk en alleen gebruikt ten behoeve van onze advies-, bemiddelings- en/of schaderegelingsfunctie.

Aansprakelijkheid
L’aviation Luchtvaartverzekeringen is in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Ondanks onze zorgvuldigheid geeft dit voor u een extra zekerheid. De aansprakelijkheid is gemaximeerd tot een bedrag van € 1.125.000,- per aanspraak.

Als u een klacht heeft
Wij behartigen uw belangen op het gebied van financiële diensten zo goed mogelijk maar ook wij kunnen fouten maken en dat kan ertoe leiden dat u een klacht heeft.
Wij willen u vragen dit eerst aan ons kenbaar te maken. Uw klacht wordt behandeld volgens een vaststaande procedure die voor u waarborgt dat de klacht correct, adequaat en binnen 48 uur wordt behandeld. Wij zullen vervolgens alles in het werk stellen om te komen tot een oplossing waarmee u kunt instemmen.

Indien wij er samen niet uitkomen, kunt u zich altijd wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, KiFid. Dit is een onafhankelijke stichting die uw klacht verder zal beoordelen. U kunt zich hiervoor wenden tot:
KiFiD

Postbus 93257
2509 AG Den Haag
telefoon: 0900-355 22 48
info@kifid.nl
www.kifid.nl
Aan de behandeling van uw klacht zijn geen verdere kosten verbonden.

Registratie
Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd.

Toezicht
De Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt namens de overheid toezicht op de deskundigheid en integriteit van financiële dienstverleners De AFM heeft ons een vergunning verleend en geregistreerd onder nummer 12041462.
Klachteninstituut

Zie ook: “als u een klacht heeft” Bij het Kifid zijn wij geregistreerd onder nummer 300.015191

Kamer van Koophandel
Wij staan in het handelsregister geregistreerd onder nummer 56236654

Vragen?
Heeft u nog verdere vragen of wenst u nadere toelichting, neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.